เว็บลิงค์ (Link Web)

Screenshot 2021-12-15 091535
EP

Screenshot 2021-11-11 152208

บนทกไปราชการ
รายการการเเดนทางknw
งานสารบรรณ
กลมบรหารงานบคคล
 
เบอรโทรคร
 
 
 

form1-7

ยื่นคำร้องออนไลน์ในวันทำการ

เวลา 07.00 - 18.00 น.

pp1 2

Transcript17

 
Untitled1
 
 
 
IPmenu
logo smte
Friday, 20 May 2022


สถิติการเยี่ยมชม

864216
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3033
2377
21203
817276
65010
62301
864216

Your IP: 3.238.72.122
2022-05-19 21:09

ตามนโยบายของทางโรงเรียนและสอดรับกับมาตรการของสาธารณสุขโดยให้จัดการเรียนการสอน แบบ Small Bubble จึงให้นักเรียนเรียนห้องประจำของนักเรียนดังนี้

137869

<<รายชื่อคุณครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา  2565>>
StudentLearnT TeachT

2022-05-15 19-22-43<<รายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ยังไม่บันทึกใบมอบตัว>>

<<รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ยังไม่บันทึกใบมอบตัว>>

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่งานทะเบียน

2022-04-11 9-09-21<<เข้าระบบบันทึกใบมอบตัว>>

<<ค้นหาใบมอบตัวและพิมพ์ใบมอบตัว>>

<<ตรวจสอบข้อมูลการบันทึก>>

ระบบจะสร้างใบมอบตัวให้กับนักเรียนในวันถัดไป

โดยนักเรียนต้องพิมพ์ใบมอบตัวพร้อมหลักฐานส่งในวันเปิดภาคเรียน

2022-04-11 9-24-34

2022-05-11 10-33-06

2022-05-11 10-33-41

นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ

picKNWf

ผู้บริหารโรงเรียน

ดร.คมสนต ชมอภย copy

  

กจการนกเรยน65

 

บรหารทวไป1

 

กลมงบประมาณ copy1

 

บรหารวชาการ65

  

บริการข้อมูลออนไลน์

CheckSTUD1
StudentLearnT
TeachT
TestMid
TestFinal
StepWork
nameSTUD

สื่อออนไลน์

DLIT
dltv-main-logo
deep
Emoe01
logo scimath
vft logo