คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน

หนังสือสำหรับเจิม  วันไหว้ครู  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

โพสท์ใน กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์ (Online)
กิจกรรมสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ : “พิธีไหว้ครู”

โพสท์ใน กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน : แฟนพันธ์ุแท้หนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสท์ใน กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน : ทึ่ง ทั่ว โลก (AROUND THE WORLD)

โพสท์ใน กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน : แฟนพันธุ์แท้ แฮร์รี่พอตเตอร์ (A big fan of Harry Potter)

โพสท์ใน กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมปลุกพลังการอ่านปลุกพลังการอ่าน : QUESTION FOR YOU ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

โพสท์ใน กิจกรรมปลุกพลังการอ่าน | ใส่ความเห็น