ติดต่อเรา

ที่อยู่ เลขที่ 4 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25

โทร 043-221783

E-mail : knwlibrary@knw.ac.th

facebook : https://www.facebook.com/kaennakhonwitthayalailibrary11