สำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57

รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57

รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57      เพิ่มเติม
update ตารางเรียนใหม่

update ตารางเรียนใหม่

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25เพิ่มเติม
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรเพิ่มเติม
ตารางเรียน

ตารางเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25เพิ่มเติม

ผลงานนักเรียน

สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

ตารางสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558 เพิ่มเติม
บริจาคโลหิต ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ตึก ICT
ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ชนะเลิศฟุตบอลชาย รุ่น 15 ปี    ได้แก่   คณะเพิ่มเติม
ปฏิทินสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ 2 โดยครั้งที่ 1 สอบวันที่ 22-25 พ.ย.57 ประกาศผล 26 ธ.ค.57 ส่วนเพิ่มเติม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2557