ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.4  กลุ่มนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   ปีการศึกษา  2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทโครงการปกติ  และเงื่อนไขพิเศษ  ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1  ประเภทโครงการปกติ ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ปีการศึกษา 2558
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

สำหรับนักเรียน

ร่วมโหวดให้กับเยาวชนจังหวัดขอนแก่น แข่งขัน  TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ
เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อ เรื่องผลการเรียนนักเรียน
ปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2 /2557
เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ประชุม ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2558
เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ประชุม ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรม

ร่วมโหวดให้กับเยาวชนจังหวัดขอนแก่น แข่งขัน  TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ

ร่วมโหวดให้กับเยาวชนจังหวัดขอนแก่น แข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ

  ร่วมโหวดให้กับเยาวชนจังหวัดขอนแก่น แข่งขัน  TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ตั้งแต่ เพิ่มเติม
เลือดแสด-ดำ เต็มใจให้โลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เลือดแสด-ดำ เต็มใจให้โลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เลือดแสด-ดำ เต็มใจให้โลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม 2 แก่นนครวิทยเพิ่มเติม
กิจกรรมวัน Christmas 23 ธ.ค 57

กิจกรรมวัน Christmas 23 ธ.ค 57

 กิจกรรมวัน Christmas 23 ธ.ค 57         เพิ่มเติม
 5 ธันวามหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลงานนักเรียน

สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

ตารางสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558 เพิ่มเติม
บริจาคโลหิต ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ตึก ICT

บริจาคโลหิต ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ตึก ICT

              ขอบคุณภาเพิ่มเติม
ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ชนะเลิศฟุตบอลชาย รุ่น 15 ปี    ได้แก่   คณะเพิ่มเติม
ปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี 2558

ปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี 2558

ประกาศผล 26 ธ.ค.57 ส่วนครั้งที่ 2 สอบ 5-27 ม.ค.58 ประกาศผล 10 เม.ย.58 ** ดูประกาศเลขที่นั่งสอบแเพิ่มเติม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2557