ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และม.4

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และม.4

  ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบการใช้ข้อสอบกลางในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557

สำหรับนักเรียน

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ เพิ่มเติม
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557
รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57

รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57

รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57      เพิ่มเติม
คาราวานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดย อพวช.
update ตารางเรียนใหม่

update ตารางเรียนใหม่

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25เพิ่มเติม

ผลงานนักเรียน

สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

ตารางสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558 เพิ่มเติม
บริจาคโลหิต ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ตึก ICT

บริจาคโลหิต ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ตึก ICT

              ขอบคุณภาเพิ่มเติม
ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ชนะเลิศฟุตบอลชาย รุ่น 15 ปี    ได้แก่   คณะเพิ่มเติม
ปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี 2558

ปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี 2558

ประกาศผล 26 ธ.ค.57 ส่วนครั้งที่ 2 สอบ 5-27 ม.ค.58 ประกาศผล 10 เม.ย.58 ** ดูประกาศเลขที่นั่งสอบแเพิ่มเติม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2557