ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2 /2557
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบการใช้ข้อสอบกลางในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬาและอาคารเรียน

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬาและอาคารเรียน

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียน

เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ประชุม ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2558
เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ประชุม ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
ตารางสอบแก้ตัว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ เพิ่มเติม
รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57

รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57

รายชื่อนักเรียน ณ วัน 3 พ.ย. 57      เพิ่มเติม

ผลงานนักเรียน

สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

ตารางสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558 เพิ่มเติม
บริจาคโลหิต ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ตึก ICT

บริจาคโลหิต ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ตึก ICT

              ขอบคุณภาเพิ่มเติม
ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ชนะเลิศฟุตบอลชาย รุ่น 15 ปี    ได้แก่   คณะเพิ่มเติม
ปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี 2558

ปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี 2558

ประกาศผล 26 ธ.ค.57 ส่วนครั้งที่ 2 สอบ 5-27 ม.ค.58 ประกาศผล 10 เม.ย.58 ** ดูประกาศเลขที่นั่งสอบแเพิ่มเติม
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2557